Przejdź do treści strony
Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie Biuletyn Informacji Publicznej

Przetarg etap I – rozbiórka budynku gospodarczego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy S ZOZ,
etap I – rozbiórka budynku gospodarczego”

 

ODTOgłoszenie.odt
PDFSIWZ rozbiórka.pdf
PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf
PDFProjekt rozbiórki obiektu.pdf
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf
DOCZał. nr 1 wzór OFERTY.doc
DOCZał.nr 1a informacja podatkowa Wykonawcy.doc
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc
DOCZał.nr 4 wykaz osób.doc
DOCZał.nr 5 wykaz robót budowlanych.doc
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc
PDFZał.nr 8 wzór umowy.pdf
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 09.03.2016.pdf
PDFpozwolenie na budowę.pdf
PDFzawiadomienie o wyborze oferty .pdf
 

 

Metryczka
 • opublikowano:
  26-02-2016 12:13
  przez: Sandra Ogaza
 • zmodyfikowano:
  30-03-2016 14:48
  przez: Sandra Ogaza
 • podmiot udostępniający:
  Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
  odwiedzin: 2479
Dane jednostki:

Samorządowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Niemodlinie
49-100 Niemodlin
ul. Zamkowa 4
NIP: 9910227426 REGON: 532203808
Numer konta: Konto nr: 75 8890 1079 0011 8112 2006 0001

Dane kontaktowe:

tel.: 77 403 34 15
fax: 77 403 34 15
e-mail: info@zol.niemodlin.pl
strona www: zol.niemodlin.pl