Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przetarg etap I – rozbiórka budynku gospodarczego

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

NA ROBOTY BUDOWLANE

PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

o wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) - zwanej dalej "ustawą Pzp" na wykonanie zamówienia pn:

„Przebudowa, rozbudowa i termomodernizacja istniejącej zabudowy S ZOZ,
etap I – rozbiórka budynku gospodarczego”

 

ODTOgłoszenie.odt (16,44KB)
PDFSIWZ rozbiórka.pdf (353,06KB)
PDFProjekt zagospodarowania terenu.pdf (3,89MB)
PDFProjekt rozbiórki obiektu.pdf (908,88KB)
PDFSpecyfikacja techniczna.pdf (757,68KB)
DOCZał. nr 1 wzór OFERTY.doc (39,00KB)
DOCZał.nr 1a informacja podatkowa Wykonawcy.doc (28,00KB)
DOCZał.nr 2 oświadcz. spełnianie warunków.doc (30,00KB)
DOCZał.nr 3 oświadcz. brak podstaw do wykluczenia.doc (29,50KB)
DOCZał.nr 4 wykaz osób.doc (33,50KB)
DOCZał.nr 5 wykaz robót budowlanych.doc (36,50KB)
DOCZał.nr 6 zobowiązanie.doc (42,50KB)
DOCZał.nr 7 podwykonawcy.doc (37,50KB)
PDFZał.nr 8 wzór umowy.pdf (213,82KB)
PDFWyjaśnienie treści SIWZ 09.03.2016.pdf (176,21KB)
PDFpozwolenie na budowę.pdf (1,11MB)
PDFzawiadomienie o wyborze oferty.pdf (108,67KB)